+90 242 746 00 13 info@akdenizhospital.com
Kurumsal Değerler
Kurumsal Değerler
Kurumsal Değerler

Kurumsal Değerler

Açık iletişim kurmanın, kültürel, fiziksel ve psikolojik gereksinimlerini anlamanın önemini biliyoruz. Herhangi bir ayrım gözetmeksizin hastalarımız ve yakınlarının haklarını koruyoruz.

Hastalarımızın, yakınlarının ve çalışanlarımızın güvenliğini sağlamak en önemli önceliğimizdir. Önlenebilir hatalar nedeni ile hiç kimsenin zarar görmesini istemiyoruz ve bunun gereklerini yerine getiriyoruz. Olası riskleri önceden belirleyerek hasta ve yakınlarının güven içinde sağlık hizmeti almaları için çalışıyoruz.

Hastalarımızın ve yakınlarının gereksinimlerini, sürecin tamamını göz önünde bulundurarak anlamak ve beklentilerinin ötesine geçebilen hizmet kalitesini sunmak gayretindeyiz. Onlara misafirperverliğimizi hissettirmek istiyoruz. Sağlıklı bir yaşam sürdürebilmeleri için onlara gerekli desteği vermek için buradayız.

Kuruluşumuzun performansının, değişim ve ilerlemesinin temel kaynağı çalışanlarımızdır. Özel Akdeniz Hastanesi ailesinin tüm fertlerinin çalışma hayatından memnuniyetlerini ve kuruma bağlılıklarını önemsiyoruz. Ortak hedeflerimize ulaşmak için, güven ortamı içinde etkin ve yapıcı ekip çalışmasının gücüne inanıyoruz.

Karşılıklı düşünce, bilgi ve görüşlerin alışverişine dayanan katılımcı bir ortamda, eğitim ve gelişim fırsatlarını kullanarak, tüm çalışanlarımızın potansiyellerini açığa çıkartmalarını; zorluklar karşısında pes etmeden ve kendiliğinden sorumluluklarını üstlenmelerini hedefliyoruz. Bu sayede farklı disiplinlerin bir arada, uyum içinde çalışmasını ve multidisipliner çalışma kültürünü destekliyoruz.

Toplumun sağlık gereksinimlerine duyarlılık gösteriyoruz. Yaşam kalitesinin artması için sağlık alanında en iyi hizmeti onlara sunmaya çalışıyoruz. Faaliyetlerimizde çevreye ve doğal kaynaklara zarar vermemeye büyük özen gösteriyoruz. Çevreye etkilerimizi saptayıp ve varsa olumsuz etkileri en aza indirmeye, doğal kaynakları korumaya, atıklarımızı kontrol altında tutarak, hava, su ve toprağın kirlenmesini, uygun tekniklerle en aza indiriyoruz.

Karar ve eylemlerde yalnızca sezgilere, duygulara ve deneyimlere değil, güvenilir bilgilerin derlenip kullanılmasına önem ve öncelik veriyoruz. Bunun için araştırıyor, analiz yapıyor, elde edilen bilgiyi paylaşıyor ve etkin bir şekilde kullanıyoruz.

Bireylerdeki yaratıcı potansiyelin kurumun yaratıcı ve yenilikçi gücünü oluşturduğunu biliyoruz. Bu potansiyeli açığa çıkartarak yapılmayanı yapmak, yaptığımızı ise daha iyi yapmak temel bakış açımız. Yaratıcılık, yenilikçilik ve inovasyonu gizli kaldıkları zihinlerden gün ışığına çıkartıyor ve değer yaratıyoruz. İş mükemmelliğini hedefleyen kalite anlayışımızla, işi ve iyileştirmeyi bir bütün olarak görüyor ve geliştirmeyi sürekli kılmak istiyoruz.

Kalite Politikamız

Hasta ve çalışan memnuniyetini kaliteli hizmet sunumunda esas alan Özel Akdeniz Hastanesi'nin kalite politikası;

  • ♦ Koordineli, etkin ve sorunsuz bakım, Güvenli ve düşük riskli hizmet,
  • ♦ Doğru yetenek ve bilgiye sahip personel,
  • ♦ Etkin bilgi akışı ve sürekli gelişim ilkeleri ile hasta odaklı ve hasta haklarına saygılı,
  • ♦ Ulusal ve uluslararası kalite standartlarına uygun olarak çalışmalarını sürdürmek,
  • ♦ Ulusal ve uluslararası hasta güvenliğini hedefleri doğrultusunda, çağdaş tıbbın gerektirdiği modern teknoloji ile kaliteli hizmet sunmak,
  • ♦ Tüm çalışanların katılımı ile sürekli ölçme ve iyileştirmeyi hedefleyerek hizmet içi eğitimi desteklemek,
  • ♦ Hasta ve yakınlarının haklarını korumak ve tedavinin her aşamasında bilgilendirmek ve eğitmek,
  • ♦ Kalite Yönetim Sistemi şartlarından ödün vermeden etkinliğini sürekli arttırmak,
  • ♦ Bilimsel, vicdani ve etik ilkelerden ödün vermeden kaliteli hizmeti uygun maliyetle sunmaktır.

 


Kalite Dökümanları

Aşağıdaki butonları kullanarak ilgili kalite belgelerimizi inceleyebilirsiniz.