+90 242 746 00 13 info@akdenizhospital.com
Kardiyoloji
Bölüm Hakkında

Kardiyoloji

Kardiyoloji nedir?

Kalp ve dolaşım sistemi ile ilgili hastalıkları inceleyen bilim dalına kardiyoloji adı verilir. Kardiyoloji, kalp ve dolaşım sisteminin bazı kısımlarındaki rahatsızlıklarla ilgilenen bir tıp dalıdır. Kardiyoloji doğuştan kalp kusurları, koroner arter hastalığı, kalp yetmezliği, kalp kapak hastalığı ve ritm bozuklularının tıbbi tanı ve tedavisini içerir. Nefes darlığı, göğüs ağrısı, çabuk yorulma, morarma, çarpıntı, bayılma, vücutta ödem, gibi belirtilere sahip olan kişiler kardiyoloji bölümünde tedavi edilir. Kalp ve damar hastalıkları ülkemizde sağlığımızı tehdit eden hastalıkların başında geliyor. Ülkemiz, Avrupa ülkeleri içinde kalp ve damar hastalıklarının görülme sıklığı bakımından en yüksek orana sahip. Bu nedenle kalp hastalıkları ile savaşırken en ön sırada olmayı hedefliyoruz. Hastanemizin kuruluşundan bu yana hedefimize ulaşmak adına hizmet anlayışımızı ve kalitemizi, aynı kararlılıkla korumaya özen gösteriyoruz. Akdeniz Hastanesi Kardiyoloji Bölümü, alanında tecrübeli doktorlardan oluşan kadrosu ile hastalarımıza en iyi hizmeti vermek için yarışıyor. Kaliteyi en yüksek seviyede tutmak amacıyla gelişmiş teknolojik imkanları hiç ödün vermeden uyguluyoruz.

Kardiyoloji bölümünün tanı koyduğu hastalıklar nelerdir?

Kardiyoloji bölümümüzde tanı koyulan bazı hastalıkları şöyle sıralayabiliriz:

• Koroner Arter Hastalıkları (koroner anjiyografi balon + stent işlemleri)

• Kalp yetmezliği

• Kalp ritmi bozuklukları

• Kalp kapak hastalıkları

• Aort damarı hastalıkları

• Periferik atardamar hastalıkları

• Hipertansiyon

• Hiperlipidemi / Dislipidemi (lipit metabolizma hastalıkları)

Kalp hastalıkları tanısında kullandığımız tanı yöntemlerimiz;


Koroner anjiyografi: Koroner anjiyografide kalbi besleyen damarların görüntüsü alınır. Anjiyografi sırasından lokal anestezi kullanıldığı için hasta herhangi bir ağrı ya da acı hissetmez. Anjiyografinin uygulandığı tekniğe göre hastanın belirli bir süre hastanede kalması gerekebilir
Kardiyak Kateterizasyon: Koroner arter hastalıkların ve kapak hastalıklarının tanısında oldukça önemli bir tanı yöntemi olan kardiyak kateterizasyon ile invaziv yollarla kalpten biyopsi alınır ve kalp odalarının basınçları ölçülebilir.
Elektrokardiyografi (EKG): Non invaziv bir tanı yöntemi olan EKG kalpte oluşan elektriksel aktivitenin kaydedilmesidir. Kaydedilen bilgiler kalp kası ve sinirsel iletim sisteminin çalışması hakkında bilgi verir.
Ekokardiyografi (EKO): Kalp yetmezlikleri ve kalp kapaklarındaki bozuklukların tanısında kullanılan EKO bir prop aracılığıyla kalp yapısının incelenmesini sağlar.
Transözofajiyal Ekokardiyografi (TEE): Yaygın olarak kullanılan yüzeysel ekokardiyografi yönteminin yetersiz kaldığı bazı durumlarda yemek borusu yolu ile ekokardiyografi yapılması gerekebilir. Buna da transözofajiyal ekokardiyografi denir. Gastroskopiye benzer bir tetkiktir.
Efor Testi: Koroner arter hastalıklarının saptanmasında ve yaygınlığının belirlenmesinde kullanılan efor testi sonucunda semptomlar değerlendirilir ve hastalığın ciddiyeti belirlenir.
Ritm Holter: Kalp ritminin belirli bir süre (genellikle 24 saat veya daha uzun süreli) EKG kaydının alınarak kaydedilmesi işleminin adıdır.
Tansiyon Holter: 24, 48 veya 72 saat boyunca ve belirli aralıklarla kan basıncını ölçerek kaydetmeye yarayan bir cihazdır.
BT Koroner Anjiyografi: Koroner anjiyografi yapılamayan hastalarda uygulanan BT koroner anjiyografi genellikle tarama amacıyla da kullanılır.
Akciğer Grafileri: Kalbin pozisyonu ve kardiyotorasik oranı hakkında önemli bilgileren ulaşılmasını sağlayan akciğer grafileri kalp hastalıklarında kullanılan önemli tanı yöntemlerinden biridir.

Bu Alanda Hizmet Veren

Kadromuz